График на обученията

Април, 2023 г.

01.04 – Разработване на интерактивни PowerPoint презентации с използване на VBA, лектор – Людмила Дерменджиева

08.04 или 22.04 – Актуални аспекти на екипната педагогическа работа в сложния и несигурен VUCA свят, лектор – доц. д-р Дончо Керимидчиев

08.04 – Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365, лектор – Людмила Дерменджиева

08.04 или 21.04 – Модели на ефективно взаимодействие между дете, родител и учител, лектор – доц. д-р Мария Дишкова

09.04 – Създаване на позитивна образователна среда по програмата Трениране на успешни учители на д-р Томас Гордън, лектор – доц. д-р Мария Дишкова

15.04 или 29.04 – Актуални аспекти на лидерската педагогическа работа в сложния и несигурен VUCA свят, лектор – доц. д-р Дончо Керимидчиев

15.05 – Методи за подобряване на общуването между учениците като превантивна мярка срещу появата на девиации в поведението им, лектор – доц. д-р Мария Дишкова

19.04 – Развитие на “меки умения” у децата с цел превенция на агресивно поведение, доц. д-р Мария Дишкова

22.04 – 3D моделиране с Google SketchUp, лектор – арх. Катерина Папанчева

22.04 – STEM в детската градина – игри, експерименти, идеи -1 кредит, лектор – Благовеста Попова

22.04 – Как да правим впечатляващи презентации и да говорим добре пред публика, лектор – Асен Ангелов – психолог

29.04 – Приложение на STEM STEAM концепция в образованието в прогимназиален и гимназиален етап” и “Проектно-базирано обучение за приложение на STEM STEAM концепция в образованието в началното училище”

29.04 – Работа с „трудни“ родители и деца. Решаване на конфликти, лектор – Асен Ангелов- психолог

29.04 – Разработване на анимирани мултимедийни презентации, лектор – Людмила Дерменджиева

29.04 – Практически насоки за формиране и развиване на детската креативност с арт педагогически средства, лектор – ас. д-р Гергана Аврамова

29.04 – Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на ефективен учебен процес, лектор – арх. Катерина Папанчева

29.04 – Използване на уеб-базирани образователни технологии за реализиране на ефективен учебен процес, лектор – арх. Катерина Папанчева

30.04 – Тревожност, депресия и паник – атака. Подходи за справяне с тях в училищна среда, лектор – Асен Ангелов – психолог