Програма

Изтеглете програмата ТУК

За курса по роботика – техническа сесия.

По време на обучението ще се работи с няколко платформи. Регистрации и/или инсталации са необходими, както следва:

за Ozobot – https://ozobot.com/create/ozoblockly/  – работи се онлайн. Не е нужна регисрация

за Indi – Sphero Edu Jr App (за Android)

за Photon – Photon Magic Bridge – https://photon.education/magic-bridge-download

за Arcade for Make Code – https://arcade.makecode.com/ _ регистрация

за Makey Makey _ да има инсталиран Scratch 3 _ https://scratch.mit.edu/download 

Marty the Robot _ https://marty-webapp.web.app/ 

Move Motor _ Microbit Make code editor _ https://makecode.microbit.org

RVR+ _ Sphero Edu App Sphero, Shero mini _ Sphero Edu App