Лятнa академия post thumbnail

Лятната учителска академия дава възможност на учителите да формират нови знания, да споделят добри практики и да работят с голям екип лектори и водещи педагози на национално ниво.